Laat Ze Blijven - Handen Af - Zingt Mijn Geweten

Een muzikaal pleidooi tegen het huidige Kinderpardon.

Waar je bent geboren en getogen.

moet je daar vandaan –

wie heeft dat beslist?

Had je willen zijn geboren,

als je dat tevoren wist?

Handen af zingt mijn geweten,

laat ze blijven, laat ze blijven

God en bijna iedereen

staat aan hun kant.

Overheid, doe niet zo verbeten

maak een beter, liever Nederland.

Wat kan jij doen?

Heb jij enig idee hoeveel kinderen een Kinderpardon krijgen?

De afgelopen jaren kregen slechts 1 of 2 gezinnen per jaar een Kinderpardon. Zo komen er ieder jaar steeds meer kinderen bij aan wie een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon wordt geweigerd. Deze kinderen leven in grote angst.

Wij roepen iedereen op: maak van jouw gemeente een kinderpardongemeente en vraag je burgemeester om mee te strijden voor een Kinderpardon voor de ruim 400 kinderen die uitgezet dreigen te worden.

Het huidige Kinderpardon is onrechtvaardig. Het woord Kinderpardon is misleidend, als de kinderen pardon zouden krijgen, betekent het dat ze mogen blijven. Het is een beschamend feit dat één van de rijkste landen van de wereld, Nederland, zich niet kan ontfermen over 400 kinderen die hier geworteld zijn en dus als Nederlandse kinderen behandelt. Je moet mensen niet iets aandoen wat je zelf niet aangedaan wilt worden, stel je voor dat het over jouw kind gaat.


Huub Oosterhuis, dichter, theoloog

Huub Oosterhuis schreef ‘Laat ze blijven’ naar aanleiding van de uitzetting van Mauro in 2015. Het lied werd in 2017 voor het eerst gepubliceerd in de bundel Die wij denken (uitgeverij Ten Have).

Ik voel het als mijn opdracht als zangeres om ook over dit soort thema's te zingen. Zoals mijn vader als dichter zijn opdracht serieus neemt om deze tekst te schrijven, en haar uit te dragen naar een publiek. En stel je voor, dat je hier bent geboren, opgegroeid, en opeens wordt weggestuurd? Zowel voor de ouders, als voor de kinderen, een onoverkomelijk verdriet.


Trijntje Oosterhuis, Zangeres

Ik geloof in God maar of je nou wel of niet in God gelooft, iedereen heeft een geweten. En als je daar écht naar gaat luisteren dan kan ik mij niet voorstellen dat dit geweten zegt; “Zet deze kinderen maar uit”. Dus Laat ze Blijven.


Yosina Roemajauw, Winnares van The Voice Kids

Defence for Children

Al langer dan vijf jaar wonen ongeveer 400 kinderen uit alle windstreken samen met ons in Nederland. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons.

Maar hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet. Ze dreigen uitgezet te worden, buiten hun schuld om. Iedere dag opnieuw is het de vraag of de persoon voor de deur de persoon is die komt om ze met een enkeltje op het vliegtuig te zetten naar een, voor hen vaak, totaal onbekend land.

Wij vinden het hartverwarmend om te zien hoe hun scholen, sportclubs, werkgevers, stagebegeleiders, buren en vrienden in heel Nederland vechten tegen de uitzetting van deze kinderen. Nederlanders van werkelijk álle politieke kleuren staan eensgezind in een kring om ze heen.

Wij sluiten ons met liefde bij hen aan en roepen jullie op om dat ook te doen. Samen kunnen wij voorkomen dat deze kinderen uitgezet worden naar landen, waar deze kinderen niemand kennen, waar ze helemaal opnieuw moeten beginnen.

Deze kinderen horen zich druk te maken over hun schoolexamens, niet over of ze straks nog in Nederland wonen. Ze horen te dromen van de toekomst, niet te vrezen door hun afkomst. Zij horen beschermd te worden, niet beschadigd.

Doe met ons mee. Maak van uw gemeenten ook een Kinderpardongemeente. Deel de boodschap. Samen kunnen wij Nederland van zijn mooiste kant laten zien. Samen kunnen wij onze politici overtuigen van dat wat iedereen die deze kinderen kent allang weet: ze zijn al thuis.

Politici en beleidsmakers: luister naar deze prachtige tekst. Deze kinderen leven al vijf jaar in onzekerheid. Dit schaadt hun ontwikkeling en moet echt stoppen. Wij roepen dan ook samen met Trijntje, Huub en Yosina op om kinderrechten centraal te stellen en te komen met een oplossing voor deze kinderen.


Martine Goeman, Jurist kinderrechten & migratie, Defence for Children

Binnen de organisatie Herdenken Vol Leven vinden op allerlei manieren en in allerlei vormen, activiteiten plaats om met elkaar in gesprek te gaan over verdraagzaamheid, solidariteit, vrede en vrijheid. In onze ogen biedt het huidige Kinderpardon kinderen te weinig bescherming. Kinderen worden afgewezen op grond van het zogenaamde meewerkcriterium, maar aan de belangen van deze kinderen wordt nauwelijks aandacht besteed. Wij vinden dat dit anders moet en besteden daar, met de campagne rondom het lied “Laat ze blijven”, graag aandacht aan.


Nathalie Toisuta, Initiatiefnemer Herdenken Vol Leven

Hoe werkt het Kinderpardon in de praktijk?

Er zijn nu ongeveer 400 kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en nog steeds in onzekerheid zitten over hun verblijf. Het blijkt in de praktijk nagenoeg onmogelijk om voor een verblijfsvergunning op grond van de definitieve regeling van het Kinderpardon in aanmerking te komen. De oplossing die deze regeling zou moeten bieden, is het niet geworden. Van 2013 tot en met 2017 hebben naar schatting vijftig kinderen een verblijfsvergunning gekregen. In 2016 maar twee kinderen en in 2017 maar vier kinderen. Ruim 90% wordt afgewezen.

“Laat ze blijven” wordt ondersteund door:

De boodschap in het lied “Laat ze blijven”, gezongen door Trijntje Oosterhuis en Yosina Roemajauw, is een boodschap waar UNICEF Nederland volkomen achter staat. Honderden kinderen leven vijf jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning in angst en grote onzekerheid. We pleiten er al jaren voor dat recht wordt gedaan aan deze kinderen. We hopen dat dit lied bijdraagt aan een doorstart van de vastgelopen dialoog tussen de politieke partijen. Er moet een werkbare oplossing komen in het belang van deze kinderen!


Suzanne Laszlo, Directeur UNICEF

Als expert op het gebied van psychosociale hulp aan oorlogskinderen kiest War Child in het debat over het Kinderpardon de kant van het kind. De langdurige asielprocedures tussen families en de staat zorgen bij de kinderen voor periodes van angst, stress en onzekerheid. Het vervolgens uitzetten van in Nederland geboren en opgegroeide kinderen naar een voor hun totaal onbekend land is ontoelaatbaar. In ons werk zien wij dagelijks wat het met de ontwikkeling van kinderen doet wanneer zij uit hun vertrouwde omgeving worden weggerukt. Daarom ondersteunt War Child Trijntje & Huub Oosterhuis en Yosina volledig in hun oproep tot verruiming van het Kinderpardon.


Tjipke Bergsma, Directeur War Child

Kerk in Actie en de Protestantse Kerk pleiten al sinds 2004 voor een ruimhartig Kinderpardon. De zorg voor de vreemdeling loopt als een rode draad door de christelijke traditie. Als Protestantse Kerk proberen we navolgers te zijn van Jezus. Bij Jezus staat het belang van ieder mens - en juist ook kinderen - voorop. Mooi dat gerenommeerde namen als Huub Oosterhuis en Trijntje Oosterhuis zich ook inzetten voor een goede regeling.


René de Reuver, Secretaris-generaal van de Protestantse Kerk in Nederland

Het wegzenden van asielkinderen na 5 jaar brengt wetenschappelijk aantoonbaar onherstelbare schade toe. Omdat we dit onaanvaardbaar vinden in Nederland heeft de Tweede Kamer besloten dat kinderen na 5 jaar geworteld te zijn in Nederland dan ook mogen blijven. Nu wordt dit besluit zo toegepast dat bijna geen van deze (400) kinderen mag blijven. Een overheid die ondanks deze kennis nog altijd wil dat kinderen na 5 jaar alsnog moeten vertrekken, moet dan wel hele ernstige overwegingen hebben om de onherstelbare schade die dat teweeg brengt – bijna genadeloos - aanvaardbaar te vinden. Ik vind dat niet aanvaardbaar! Geef deze kinderen NU eindelijk een toekomst! Wat geweldig dat er Trijntjes en Yosina’s zijn die onze wereld hoopvoller maken.


John W. R. van Tilborg, directeur INLIA

Steeds meer Nederlanders willen een oplossing: die zien dat de samenleving niets wint als deze kinderen uitgezet worden, ze verliezen juist iets: hun buren, klasgenootjes of sportmaatjes. Voor deze 400 kinderen geldt: uitzetten leidt tot schade, blijven tot meerwaarde voor ons allemaal.


Jurjen van den Bergh, oprichter van DeGoedeZaak

Vorige week spraken tientallen hoogleraren op het gebied van geneeskunde, maatschappij, jeugd en orthopedagogiek samen met beroepsorganisaties zich eenstemmig uit: het uitzetten van kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn, kan zorgen voor (verdere) beschadiging van hun gezondheid. Dokters van de Wereld zet zich internationaal in voor het recht op gezondheid. Laten wij als Nederland de verantwoordelijkheid nemen voor deze kinderen en beleid voeren waardoor de gezondheid van deze kinderen beschermd wordt in plaats van bedreigd!


Arianne de Jong, Directeur Dokters van de Wereld
Twitter Facebook LinkedIn


Copyright 2018 | Herdenken vol Leven | Deze website wordt u opgediend door © Plate